Bli med på å gjøre dagen@ifi til den største og beste karrieredagen i Oslo!

En funk er noen som gjør at dagen@ifi går rundt. Man får en ansvarsoppgave og følger opp i løpet av dagen at ting er som de skal. Vi har rundt 180 frivillige som jobber med ulike ting og får verdifull erfaring og nyttige koblinger til arbeidslivet. Du får prøve ut ulike arbeidsoppgaver og kan ønske deg hva du vil jobbe med. Du kan jobbe dag, kveld eller natt.

 

BEDRIFTSKONTAKT

Støtter og hjelper bedriftene med deres behov. Her har man mulighetene til å bli bedre kjent med mulighetene man har i arbeidslivet også!

RIGGING

Du blir med å rigge opp og ned scener, loungeområder og standområde. Dette inkluderer lys og lyd.

MAT

Du serverer mat og rydder. Det er mange som besøker dagen@ifi og det er da du som ivaretar dem og sørger for at alle får mat.

BAR-/KAFÈ-FUNK

Står i bar og kafe.

Vertskap/vakthold

Passer på at alle tilstede har det bra og trygt. Arbeidsoppgaver inkluderer sjekking av legitimasjon og å passe på innganger.

SPILLFUNK

Bidrar til at spillrommet går rundt. Sørger for at underholdningen går som den skal og at de involverte har det de trenger.

FOREDRAG

Tar vare på foredragsholdere og hjelper til der foredragsansvarlig trenger det.