dagen@ifi er den største IT-bedriftsdagen i Oslo.

Dagen er en frivillig studentforening ved Institutt for Informatikk, UiO, som arrangerer to karrieredager i året. I høstsemesteret arrangeres dagen@ifi, og i vårsemesteret arrangeres ettermiddagen@ifi, begge finner sted på Ole Johan Dahls hus. Dette er en flott arena for studenter å møte bedrifter og se hva slags muligheter man har i arbeidslivet med en utdannelse innen informatikk, og det er en flott arena for bedrifter å markedsføre seg selv til informatikkstudenter over alle trinn. Overskuddet fra våre arrangementer går tilbake til studentforeningene og studentmiljøet på Institutt for Informatikk.

dagen@ifi - 10. oktober